การจัดส่งสินค้า 搬出

配送に関して、当社では専門のチームで細心の注意をはらって作業しております。

การจัดส่งเครื่องจักรให้กับทางลูกค้า ทางบริษัทฯมีการบริการขนส่งเครื่องจักรโดยทีมงานมืออาชีพโดยผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี

Delivery Machinery that needs to be delivered to customers .The company has the service of transporting machinery by a professional team.

การประกันภัยระหว่างการเดินทาง ในการขนส่งสินค้า ลูกค้าสามารถติดต่อขอซื้อประกันภัย เพื่อความปลอดภัยและเป็นหลักประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในการขนส่งสินค้าระหว่างการเดินทางได้ โดยตรงกับบริษัทประกันภัยมืออาชีพที่ทางบริษัทฯได้คัดสรรมาเป็นอย่างดีเพื่อบริการให้กับลูกค้า 

保険加入をお勧めします:当社倉庫よりお客様への配送時、不慮の事故等に備えて損害保険への加入をお勧めします。当社にて申し込み代行承ります。

Travel insurance To transport goods Customers can be contacted to buy insurance. For safety and to guarantee that there will be no damage that may occur in the transportation of goods during transportation Directly with a professional insurance company.

Visitors: 64,549